Glossar

Hier finden Sie ein Glossar in den Sprachen deutsch, englisch und niederländisch.

Sleuven frezen
Sleuven frezen is een speciale toepassing voor het maken van smalle afscheidingen in bestaand wegdek.
Standaardfrezen
Het verwijderen van asfaltverhardingen door het frezen van afzonderlijke lagen of de gehele rijbaanopbouw wordt Standaardfrezen genoemd. De Lijnafstand bij Standaardfrezen bedraagt ca. 15 mm. Afhankelijk van het gebruikte machinetype kunnen er Freesbreedtes van 8 cm tot 4,20 m worden gerealiseerd.
Stukgrootte
De Stukgrootte van het Freesmateriaal is de grootte van de bij het frezen losgemaakte brokstukken en is niet hetzelfde als de korrelgrootte.
De Stukgrootte van het Freesmateriaal is afhankelijk van verschillende factoren, bijv.:
- de aard van het te frezen wegdek;
- de samenhang tussen de verschillende lagen van het wegdek;
- de weersomstandigheden.