Glossar

Hier finden Sie ein Glossar in den Sprachen deutsch, englisch und niederländisch.

Profielfrezen
Profielfrezen is een speciale toepassing voor het maken van doorsnedes met een speciaal profiel.
Met speciale walsen kunnen speciale geometrieën zoals markeringen, waterafvoergeulen, sleuven (→ zie Sleuven frezen), kabelkanalen, enz. met een bepaald profiel worden gemaakt.