Glossar

Hier finden Sie ein Glossar in den Sprachen deutsch, englisch und niederländisch.

Nivelleerinrichting
Nivelleerinrichtingen hebben tot taak de Freesdiepte of de dwarshelling van de frees afhankelijk van een referentie automatisch en zo nauwkeurig mogelijk te regelen.
Hiervoor worden afhankelijk van de aard van de werkzaamheden (egaliseren, kopiëren, profileren, enz.) en de situatie op de locatie van de werkzaamheden verschillende nivelleringssensoren gebruikt.
Nulzijde
Aan de Nulzijde (meestal de rechterzijde van de machine) steekt het chassis iets uit buiten de Werkbreedte van de machine. Aan deze kant kan er dichter en nauwkeuriger langs hindernissen zoals stoepranden, geleide/vangrails en Yerseybarriers worden gefreesd.
Hiermee moet bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening worden gehouden, omdat dit een factor is die invloed heeft op de te kiezen werkrichting en het afzetten van de locatie van de werkzaamheden.