Glossar

Hier finden Sie ein Glossar in den Sprachen deutsch, englisch und niederländisch.

Kleine frees
Kleine frezen worden gebruikt voor het frezen van kleine oppervlakken en kleine volumes en voor het frezen van aansluitingen. Gewoonlijk hebben ze een werkbreedte van maximaal 1 m. Ze worden gekenmerkt door compacte afmetingen en een grote wendbaarheid.
. De Freeswals bevindt zich aan de achterkant van de machine. Daardoor kan er gemakkelijker tot dichtbij in het te frezen oppervlak uitstekende objecten en begrenzingen worden gefreesd
(zie ook Grote frees).
Kopieerfrezen
Bij Kopieerfrezen dient de hoogte van het bestaande wegdek als referentiehoogte, d.w.z. de vorm van de te frezen laag wordt gekopieerd en het wegdek wordt tot de vastgestelde diepte afgefreesd.
De vlakheid of de dwarshelling wordt hierbij niet verbeterd.