Glossar

Hier finden Sie ein Glossar in den Sprachen deutsch, englisch und niederländisch.

Frezen zonder afvoer
Bij Frezen zonder afvoer blijft het Freesmateriaal achter in het freesspoor. Door de losse bovenlaag kan de maximale Freesdiepte beperkt zijn.