Glossar

Hier finden Sie ein Glossar in den Sprachen deutsch, englisch und niederländisch.

Fijnfrezen
Affrezen van het rijbaanoppervlak van een verkeersweg met speciale Fijne freesrollen met een gereduceerde Lijnafstand. Daardoor wordt de structuurdiepte van het oppervlak verminderd. Fijnfrezen is niet geschikt voor sloopfrezen. Gewoonlijk wordt er alleen een paar millimeter van de deklaag verwijderd.
Deze methode is geschikt:
- om het oppervlak (weer) stroef te maken of te egaliseren;
- om het aanbrengen van deklagen of wegdek voor te bereiden (dunne deklagen van koud of warm asfalt, enz.)
Duitsland: zie ook het informatieblad HFA van de FGSV
Fijne freesrol
Fijne freesrollen zijn een speciaal soort Freeswalsen met een gereduceerde Lijnafstand (LA) van 8 mm of minder. Daardoor beschikken ze over veel meer snijwerktuigen dan standaardfreeswalsen.
De rijsnelheid van de freesmachine is maximaal 10 meter/min.
Freesbreedte
Totale breedte van het te frezen oppervlak; kan veel groter zijn dan de Werkbreedte van de machine
Frezen zonder afvoer
Bij Frezen zonder afvoer blijft het Freesmateriaal achter in het freesspoor. Door de losse bovenlaag kan de maximale Freesdiepte beperkt zijn.
Freessnelheid
Rijsnelheid van de machine tijdens het frezen
Freesmateriaal
Door de frees gegranuleerd materiaal. De korrelgrootte en korrelvorm kunnen bij het frezen niet vooraf worden bepaald of gegarandeerd worden.
Freesmateriaalafvoer
Directe afvoer van het Freesmateriaal met een geïntegreerde transportband. Volledige afvoer van het losgekomen materiaal is technisch niet mogelijk.
Een continue afname van het Freesmateriaal moet gewaarborgd zijn.
Freescapaciteit
Gefreesd oppervlak (oppervlaktecapaciteit) of gefreesd volume per tijdseenheid, bijv. (m2/u) of (m3/u).
Wordt beïnvloed door de Freesdiepte, de aard van het materiaal, de omstandigheden op de locatie van de werkzaamheden, enz.
Freesdiepte
Hoogteverschil tussen het bestaande wegdek en de bovenkant van het gefreesde oppervlak (op de ruggen). (zie ook ZTV BEA-StB 09)
Freeswals
De Freeswals is het belangrijkste gedeelte van de machine. Hij roteert tegenlopend in horizontale richting. Op de Freeswals bevinden zich dragers (beitelhouders) voor het snijgereedschap (beitels met ronde schacht).
Frontlader
Frontladers zijn asfaltfrezen die het Freesmateriaal met behulp van geïntegreerde transportbanden in de rijrichting op vrachtwagens laden. De banden zijn in hoogte verstelbaar en draaibaar en meestal niet afneembaar
(zie ook Achterladers).