Glossar

Hereunder you find a glossary in english, german and dutch.

Stukgrootte
De Stukgrootte van het Freesmateriaal is de grootte van de bij het frezen losgemaakte brokstukken en is niet hetzelfde als de korrelgrootte.
De Stukgrootte van het Freesmateriaal is afhankelijk van verschillende factoren, bijv.:
- de aard van het te frezen wegdek;
- de samenhang tussen de verschillende lagen van het wegdek;
- de weersomstandigheden.