Glossar

Hereunder you find a glossary in english, german and dutch.

Nivelleerinrichting
Nivelleerinrichtingen hebben tot taak de Freesdiepte of de dwarshelling van de frees afhankelijk van een referentie automatisch en zo nauwkeurig mogelijk te regelen.
Hiervoor worden afhankelijk van de aard van de werkzaamheden (egaliseren, kopiëren, profileren, enz.) en de situatie op de locatie van de werkzaamheden verschillende nivelleringssensoren gebruikt.