Glossar

Hereunder you find a glossary in english, german and dutch.

Laagsgewijs frezen
Affrezen van de rijweg in verschillende lagen.
Een rijweg bestaat vaak uit verschillende lagen. Voor een hoogwaardige recycling kan het wegdek afhankelijk van de laagopbouw gescheiden of laagsgewijs (bijv. asfaltdeklaag, asfaltbindlaag of asfaltonderlaag) worden verwijderd.