Glossar

Hereunder you find a glossary in english, german and dutch.

Frezen zonder afvoer
Bij Frezen zonder afvoer blijft het Freesmateriaal achter in het freesspoor. Door de losse bovenlaag kan de maximale Freesdiepte beperkt zijn.