Glossar

Hereunder you find a glossary in english, german and dutch.

Fijne freesrol
Fijne freesrollen zijn een speciaal soort Freeswalsen met een gereduceerde Lijnafstand (LA) van 8 mm of minder. Daardoor beschikken ze over veel meer snijwerktuigen dan standaardfreeswalsen.
De rijsnelheid van de freesmachine is maximaal 10 meter/min.