Glossar

Hier finden Sie ein Glossar in den Sprachen deutsch, englisch und niederländisch.

Stukgrootte
De Stukgrootte van het Freesmateriaal is de grootte van de bij het frezen losgemaakte brokstukken en is niet hetzelfde als de korrelgrootte.
De Stukgrootte van het Freesmateriaal is afhankelijk van verschillende factoren, bijv.:
- de aard van het te frezen wegdek;
- de samenhang tussen de verschillende lagen van het wegdek;
- de weersomstandigheden.